Donation 0, 0

Summan på donationen

Välj den summa du vill donera för att rädda det här havsområdet, antingen genom att använda räknaren eller genom att mata in summan i textfältet. Donation syns på kartan i 12 månader.

Område: Donation <%= lat %>, <%= lng %> Återvänd till kartan

Uppgifter om donationen på kartan

Du kan lägga till en bild och ett meddelande till din donation. De här uppgifterna kommer att synas på den offentliga kartan.

Maxlängd på meddelandet är 140tecken

Välj team till vilken du vill att din donation beräknas för. Du kan skapa en ny team genom att skriva team namn till fältet ovanför. Ifall om du vill välja någon befintlig team skriv en del av namnet till fältet ovanför och välj team från menyn.

Rekommenderad storlek på bilden är minst 240x180 pixel

Du får ett diplom över din donation i samband med bekräftelsen av beställningen. Diplomet kan printas ut eller skickas vidare per e-post till exempel som gåva.

Rädda en bit av Östersjön

Vårt mål är ett friskt Östersjön. På grund av för stora näringsutsläpp är vårt hav övergött, vilket betyder att vattnet är grumligt, att de döda havsbottnarna breder ut sig och att det blivit vanligare med algblomningar.

Vårt mål är möjligt att uppnå om vi alla jobbar tillsammans nu genast. Det snabbaste sättet att förbättra Östersjöns tillstånd är att minska mängden näringsutsläpp från land till havet. I praktiken betyder det här bättre rening av avloppsvatten och mindre utsläpp från industrin. Vi måste också aktivt söka nya möjligheter att minska utsläppen från lantbruket.

Rent konkret väljer vi våra projekt så att de investerade pengarna alltid genererar största möjliga förbättring i Östersjöns tillstånd.