Durat

Durat

Pelasta oma palasi, me maksamme lahjoituksellesi bonuksen

Durat-tiimi haluaa osallistua Itämeren suojeluun ja kannustaa samaan myös yhteistyökumppaneitaan. Durat maksaa lahjoitukselle 10 euron bonuksen, kun lahjoittaja liittyy Duratin tiimiin ja tekee lahjoituksensa Durat-tiimin nimissä John Nurmisen säätiön Pelasta pala Itämerta -nettikeräykseen.
Liity tiimiin.

Save a piece of the Baltic Sea. We will pay a bonus to your donation

The Durat team wants to participate in the protection of the Baltic Sea and at the same time encourage its partners. Durat will pay a € 10 bonus to the donation when the donor joins the Durat team and makes his donation on behalf of the Durat team to the John Nurminen Foundation’s Save the Baltic Sea online collection .
Join the team.

Rädda din egen bit av Östersjön, vi betalar en bonus till din donation

Durat-teamet vill bidra till skyddet av Östersjön och uppmuntrar dess partner också att delta i arbetet. Durat kommer att betala en bonus på € 10 för donationen när givaren ansluter sig till Durat-teamet och gör sin donation på uppdrag av Durat-teamet till John Nurminen-stiftelsens Rädda en bit av Östersjön online-samling.
Rädda ett område med Durat.

Dela den här sida

Donera

Välj önskad plats på kartan eller gör en omedelbar donation. Om du önskar får du ett utskrivbart diplom för din donation. Du kan också donera med MobilePay numret 74792. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera