Västra Gotlandsbassängen

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Västra Gotlandsbassängen

Västra Gotlandsbassängen ligger väster om Gotland. I norr och väster ramas området in av det svenska fastlandet och söderut av Öland. På det här området, mellan Sverige och Litauen, ligger också Östersjöns djupaste punkt, Landsortsdjupet på 459 m.

Vattnet i djupen är tungt och salt och det byts ut långsamt på grund av skiktningarna i havet. Den enda förbindelsen mellan Östersjön och Nordsjön är de smala, grunda sunden i Danmark, och vattenutbytet via dem sker mycket långsamt. Enligt beräkningar tar det teoretiskt sett 30 år för vattnet i Östersjön att bytas ut. På grund av övergödningen lider djupen i Östersjön av ständig syrebrist, och det förekommer stora döda och syrefria bottenområden.

Syreförhållandena i de syrefattiga djupen kan tidvis förbättras, när stora mängder salthaltigt och syrerikt vatten kommer åt att strömma in genom sunden. Det krävs väldigt speciella väderleksförhållanden för att de här saltvatteninbrotten ska uppstå, och det sker bara någon gång per årtionde.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida