Södra Gotlandsbassängen

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Södra Gotlandsbassängen

Södra Gotlandsbassängen (Arkonabassängen) täcker de södra delarna av Östersjön från de danska sunden till södra Sverige och Litauens kust.

I närheten av de danska sunden är vattnet saltare än norrut i Östersjön och där trivs också sjöstjärnor, krabbor och många andra djur från oceanerna, som inte klarar sig i de kalla och saltfattiga havsområdena i norr. I de södra delarna av Östersjön bor också den enda regelbundet förekommande valarten i Östersjön, tumlaren.

När omständigheterna är gynnsamma täcks de grunda sandbottnarna av ängar av bandtång. Typiskt för de sydliga stränderna är grunda laguner som skiljs åt från havet av tunna sandbankar, varav den största är det 100 km långa Kuriska näset utanför Litauen och Kaliningrad.

I södra Östersjön ligger Polen som är Östersjöns folkrikaste land – där bor närmare 40 miljoner människor, vilket är hälften av den totala befolkningen på Östersjöns avrinningsområde. Därför har Polen en avgörande betydelse för hur Östersjön mår. Från Polen mynnar två stora floder ut i Östersjön – Wisla och Oder – som för med sig stora mängder näringsämnen från lantbruk och städer. I de projekt som John Nurminens Stiftelse genomfört har näringsutsläppen i Polen minskats bland annat genom att effektivera reningen av avloppsvatten i Warszawa, Gdansk och Szczecinin.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida