Skärgårdshavet och Ålands hav

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Skärgårdshavet och Ålands hav

Skärgårdshavet och Ålands hav ramas in av den finländska sydvästkusten och på västra sidan av den svenska kusten. Skärgårdshavet är ett grunt havsområde med ett medeldjup på enbart 23 meter.

I Skärgårdshavet finns mera öar än på något annat håll i Europa. Naturen är väldigt variationsrik och innehåller allt från kala klipphällar till lummiga lundar och väl omhändertagna kulturlandskap.

Tack vare variationerna i terrängen är Skärgårdshavet rikt på olika sorters miljöer också under vatten, och den maritima naturen uppvisar en stor rikedom. Eftersom Skärgårdshavet är så grunt och bottnen är så labyrintaktig, så byts vattnet inte ut så ofta. Alltför stor näringsbelastning har dessutom gjort att Skärgårdshavet är övergött. De stora floderna i Egentliga Finland, såsom Pemarån, Aura å, Paimionjoki och Halikonjoki, mynnar ut i Skärgårdshavet och lantbruket längs åarna är en av de mest betydande orsakerna till belastningen av Östersjön. John Nurminens Stiftelse förverkligar ett projekt i Skärgårdshavet som går ut på att återanvända näringsämnen från havet genom att fiska upp mörtfiskar. Skärgårdshavet är en verklig pärla vid den finländska kusten, och ett av de havsområden vars välmående vi mest kan påverka själva.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida