Bottenhavet

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Bottenhavet

Bottenhavet börjar norr om Ålands hav och sträcker sig upp till Kvarken, som är det smalaste stället i Östersjön, bara 70-80 kilometer. Landhöjningen i Kvarken är Finlands första världsnaturarv på Unescos världsarvslista. Landhöjningen påverkar fortfarande Kvarken så att området hela tiden blir smalare och grundare, och man uppskattar att havsförbindelsen kommer att försvinna helt och hållet om ett par tusen år. Bottenhavets djupaste ställe på 300 meter finns nära den svenska kusten.

En undervattensavsats skiljer Bottenhavet från den egentliga Östersjöbassängen. Näringsbelastningen i Bottenhavet är mindre än i Finska viken och den egentliga Östersjön, och med Östersjömått mätt är vattnet fortfarande tämligen rent. Också skiktindelningen i vattnet är svagare än i den egentliga Östersjön och i Finska viken, och bottnarna är fortfarande i rätt så bra skick. Blåstången som är en av nyckelarterna i Östersjöns maritima miljö förekommer rikligt i hela Bottenhavet. Blåstången är en bra mätare på hur vattnet mår, eftersom arten kräver tillräckligt klart vatten för att bilda stora blåstångsstånd. Blåstångsskogarna är en viktig levnadsmiljö för många smådjur och fiskyngel, och de fungerar också som en viktig lekplats för många fiskar.

Artbeståndet i Bottenhavet liknar artbeståndet i Skärgårdshavet. Det är först norr om Kvarken i Bottenviken som salthalten börjar bli så låg att många havsarter inte längre klarar sig.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida