Rigabukten

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Rigabukten

Rigabukten ligger mellan Estland och Lettland, och den skiljs åt från resten av Östersjön genom ön Saarenmaa.

Efter Finska viken och Bottenviken är Rigabukten den tredje största viken i Östersjön. Trots att området ligger precis invid den centrala bassängen i Östersjön, så är det en aning isolerat på grund av att det åtskiljs av många öar. Salthalten i området varierar; i närheten av mynningarna av de stora floderna Pärnu och Daugava är vattnet nästan sött, medan salthalten ökar närmare den egentliga Östersjön. De stora floderna gör också vattnet grumligt och i Rigabukten förekommer växtlighet som djupast på 11 meters djup.

Den grunda Rigabukten har ett rikt fiskliv. På grund av isolationen lider området mer av övergödningens följer, såsom algblomningar, än vad öppnare strandområden gör. I de projekt som John Nurminens Stiftelse har förverkligat i området har man effektiverat reningen av avloppsvattnet i Riga samt i andra mindre baltiska städer. Som bäst planeras också ett nytt projekt kallat BEST, som koncentrerar sig på att minska industriutsläpp och utsläpp av skadliga ämnen framförallt i Polen och de baltiska länderna, men också i Finland och Sverige.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida