Östra Gotlandsbassängen

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Östra Gotlandsbassängen

Östra Gotlandsbassängen täcker huvudbassängen i Östersjön, från Gotland till den baltiska kusten och Rigabukten. Det djupaste stället i området är Gotlandsdjupet på 249 m. Gotland som ligger utanför Sveriges östkust är Östersjöns största ö, och den är känd för sina många djup, sina kalkstenstränder och sjöfågelkolonier.

Östersjöns södra skärgård har betydligt jämnare strand- och bottenformationer jämfört med de klippiga och steniga stränderna i de norra delarna. Stora delar av den baltiska kusten består av låglänta och öppna landskap där det öppna havet kommer emot genast vid strandlinjen.

Östersjöns huvudbassäng tar emot näringsbelastning från ett stort område, och de årliga algblomningarna kan ses till och med från satellitbilder. Genom att minska näringsbelastningen från land kan man också minska algblomningen. Östersjöns huvudbassäng är i direkt kontakt med Finska viken, och därför påverkar förändringar i huvudbassängen också direkt tillståndet i Finska viken.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida