Finska viken

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Finska viken

Finska viken är den del av Östersjön som ligger längst österut. I Finska viken rinner det ut mycket sött vatten från en stor mängd åar. De största av dem – Neva, Kymmene älv, Narva och Luga, mynnar ut i de östra delarna av Finska viken. Vattnet i det här området har väldigt låg salthalt och längst in i Finskan viken, utanför St Petersburg, är vattnet så gott som sött.

Finska viken har länge lidit av övergödning som orsakas av alltför stora näringsutsläpp, och länderna runt Finska viken har samarbetat för att förbättra vattenkvaliteten ända sedan 1990-talet. Under åren 2005-2011 genomförde John Nurminens Stiftelse och vattenreningsverket i St Petersburg ett samprojekt med syfte att effektivera fosforupptaget i de största vattenreningsverken i staden. De här är också de största reningsverken är hela Östersjöområdet. Tack vare det här projektet renas vattnet i miljonstaden idag till och med bättre än EU-standarderna.

Att näringsbelastningen i Finska viken minskat märks bland annat på att vattnet har blivit klarare och på att algblomningarna minskat, speciellt i östra Finska viken. Det är ändå viktigt att arbetet med att minska näringsutsläppen fortsätter. Finska viken är också ett av världens livligaste sjöfartsområden: förutom annan trafik kör här upp till 25 oljetankers om dagen.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida