Finska viken

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör snabbdonation
Anvisningar
Donationsintäkter
167820 €
Antal donationer
1837st.
Alger som avlägsnats
839100kg
Den största donationen
5000 €

Finska viken

Finska viken är den del av Östersjön som ligger längst österut. I Finska viken rinner det ut mycket sött vatten från en stor mängd åar. De största av dem – Neva, Kymmene älv, Narva och Luga, mynnar ut i de östra delarna av Finska viken. Vattnet i det här området har väldigt låg salthalt och längst in i Finskan viken, utanför St Petersburg, är vattnet så gott som sött.

Finska viken har länge lidit av övergödning som orsakas av alltför stora näringsutsläpp, och länderna runt Finska viken har samarbetat för att förbättra vattenkvaliteten ända sedan 1990-talet. Under åren 2005-2011 genomförde John Nurminens Stiftelse och vattenreningsverket i St Petersburg ett samprojekt med syfte att effektivera fosforupptaget i de största vattenreningsverken i staden. De här är också de största reningsverken är hela Östersjöområdet. Tack vare det här projektet renas vattnet i miljonstaden idag till och med bättre än EU-standarderna.

Att näringsbelastningen i Finska viken minskat märks bland annat på att vattnet har blivit klarare och på att algblomningarna minskat, speciellt i östra Finska viken. Det är ändå viktigt att arbetet med att minska näringsutsläppen fortsätter. Finska viken är också ett av världens livligaste sjöfartsområden: förutom annan trafik kör här upp till 25 oljetankers om dagen.

Info

Den här webbplatsen visar på ett symboliskt sätt hur John Nurminens Stiftelse jobbar för att rena Östersjön via projektet Ett rent Östersjön. När man får bort näringsämnen ur havet sträcker sig effekterna naturligtvis över hela Östersjön, och din donation kan inte nödvändigtvis riktas till att förbättra vattenkvaliteten på exakt det område som du valt ut. Men vi kan lova att vi använder intäkterna så effektivt som möjligt och till sådana åtgärder som gör största möjliga nytta för miljön. Via infobalken på hemsidan kan du följa med hur också en lite donation har effekt på mängden alger i Östersjön.

Mer om våra projekt

Andra stödalternativ

Om du inte tänder på idén att ”lösa in” en egen bit av Östersjön lönar det sig att bekanta sig med våra andra alternativ. Du kan till exempel anmäla dig som månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera dina födelsedagspresenter till Östersjön. Dessutom kan du i din egen vardag göra val som är positiva för Östersjön, både hemma, på stugan och när du åker båt. Här har vi samlat tips för smarta val i vardagen.

Donationssätt

Dela sidan