Bottenviken

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör snabbdonation
Anvisningar
Donationsintäkter
12694 €
Antal donationer
190st.
Alger som avlägsnats
63470kg
Den största donationen
1000 €

Bottenviken

Den södra delen av Bottenviken sträcker sig till Kvarken, medan den nordligaste delen ligger vid Torne älvs mynning vid Torneå-Haparanda. Vid Bottenvikens kust finns det få öar och mycket sandbotten. Stränderna på öarna är steniga, men däremot finns just inga klippstränder i området. Landhöjningen har fortfarande en kraftig inverkan på Bottenviken. I Bottenviken mynnar flera stora älvar ut, bland dem Torne älv, Östersjöns största laxälv. En betydande del av laxarna i Östersjön rör sig årligen genom Bottenviken till sina lekplatser.

Ju längre norrut man kommer i Östersjön, desto mindre salt blir ytvattnet. I Bottenviken är vattnet nästan sött, precis som i Finska vikens innersta del. Mängden arter som klarar sig minskar i Östersjön ju längre norrut man kommer. Bottenvikens låga salthalt, kalla vintrar och isläge är utmanande för både djur och växter. Bottenviken är relativt näringsfattig och de utsläpp som människan orsakat är mindre än på andra håll i Östersjön. De enda vattenområdena som för tillfället kan anses vara i bra skick i Östersjön (Helcom) finns just i Bottenviken och Kvarken.

Info

Den här webbplatsen visar på ett symboliskt sätt hur John Nurminens Stiftelse jobbar för att rena Östersjön via projektet Ett rent Östersjön. När man får bort näringsämnen ur havet sträcker sig effekterna naturligtvis över hela Östersjön, och din donation kan inte nödvändigtvis riktas till att förbättra vattenkvaliteten på exakt det område som du valt ut. Men vi kan lova att vi använder intäkterna så effektivt som möjligt och till sådana åtgärder som gör största möjliga nytta för miljön. Via infobalken på hemsidan kan du följa med hur också en lite donation har effekt på mängden alger i Östersjön.

Mer om våra projekt

Andra stödalternativ

Om du inte tänder på idén att ”lösa in” en egen bit av Östersjön lönar det sig att bekanta sig med våra andra alternativ. Du kan till exempel anmäla dig som månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera dina födelsedagspresenter till Östersjön. Dessutom kan du i din egen vardag göra val som är positiva för Östersjön, både hemma, på stugan och när du åker båt. Här har vi samlat tips för smarta val i vardagen.

Donationssätt

Dela sidan