Bottenviken

Rädda en bit av Östersjön!

Välj det område du vill ha på kartan, eller låt maskinen lotta ut en bit åt dig och gör en snabbdonation. Scrolla och zooma på kartan och klicka på den punkt där du vill att din donation ska synas. Genom att klicka på de punkter som syns på kartan kan du se vilka donationer andra personer gjort.

Gör en snabbdonation
Anvisningar

Bottenviken

Den södra delen av Bottenviken sträcker sig till Kvarken, medan den nordligaste delen ligger vid Torne älvs mynning vid Torneå-Haparanda. Vid Bottenvikens kust finns det få öar och mycket sandbotten. Stränderna på öarna är steniga, men däremot finns just inga klippstränder i området. Landhöjningen har fortfarande en kraftig inverkan på Bottenviken. I Bottenviken mynnar flera stora älvar ut, bland dem Torne älv, Östersjöns största laxälv. En betydande del av laxarna i Östersjön rör sig årligen genom Bottenviken till sina lekplatser.

Ju längre norrut man kommer i Östersjön, desto mindre salt blir ytvattnet. I Bottenviken är vattnet nästan sött, precis som i Finska vikens innersta del. Mängden arter som klarar sig minskar i Östersjön ju längre norrut man kommer. Bottenvikens låga salthalt, kalla vintrar och isläge är utmanande för både djur och växter. Bottenviken är relativt näringsfattig och de utsläpp som människan orsakat är mindre än på andra håll i Östersjön. De enda vattenområdena som för tillfället kan anses vara i bra skick i Östersjön (Helcom) finns just i Bottenviken och Kvarken.

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

Information om webbplatsen

Den här webbplatsen visar symboliskt hur man med hjälp av John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjön och dess kulturarv. Effekterna av att minska utsläppen av näringsämnen sträcker sig över hela Östersjön och den donation du gör kan inte riktas till att förbättra vattenkvaliteten inom endast det område du har valt. Vårt kulturarvsarbetet täcker även hela Östersjön. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt sprida ordet om hur unik Östersjön är och om dess historia för att människorna ska kunna lära sig värdesätta och skydda vårt kära hav.

Vi lovar att vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Mer om stiftelsens arbete

Andra stödalternativ

Om du inte anser att inlösen av en egen del passar just dig för att delta i skyddet av Östersjön och dess kulturarv kan du bekanta dig med våra andra alternativ! Du kan till exempel bli en månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera din födelsedagsgåva till Östersjön.

Var och en kan hjälpa Östersjön genom sina dagliga konsumtionsval och sina egna handlingar. Bekanta dig med tips på hur du kan skydda Östersjön här.

Dela den här sida