Penninginsamlingstillstånd som beviljats av polisstyrelsen

Penninginsamlingstillstånd som beviljats av polisstyrelsen

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse
Tillståndsnummer: RA/2016/682, 31.10.2016
Tid och område för anordnande av insamling: 1.1.2015–31.12.2016, hela Finland förutom Åland

Användning av de insamlade medlen:
Syftet är att främja en förbättring av tillståndet i Östersjön med åtgärder som minskar näringsbelastningen samt att åtgärda andra miljöproblem i Östersjön, exempelvis genom att stöda olika projekt. I projektet Ett Rent Östersjön är fokus för stiftelsens verksamhet konkreta och kostnadseffektiva projekt, som stiftelsen genomför inom hela Östersjöns avrinningsområde. Dessutom har stiftelsen som mål att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av och den brådskande naturen i skyddsåtgärderna för Östersjön.

Med medlen finansieras kostnader för verksamhet som förbättrar tillståndet i Östersjön: löne- och resekostnader, experttjänster och investeringar. De medel som insamlats för projektet Ett Rent Östersjön kan exempelvis användas för att förbättra fosforavskiljningen i avloppsvatten från tätbebyggelse i Östersjöns avrinningsområde.

Medlen användas 2017-2025.

Dela den här sida

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera