John Nurminens Stiftelse

John Nurminens Stiftelse

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Gemensamt för oss som är med i stiftelsen är vår kärlek till havet, samt en stark tro på att ingenting är omöjligt. Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs enbart av Östersjöns bästa.

Ett av de allvarligaste problemen i Östersjön är övergödning. Övergödningen orsakas av en alltför stor fosfor- och kvävebelastning. Även om de näringsutsläpp som orsakar övergödning den senaste tiden har minskat finns fortfarande tecken på övergödning, till exempel blågröna alger, grumligt vatten, slembildning på stränderna samt syrebrist på bottenområden utgör fortfarande problem i Östersjön. Effekterna av klimatförändringarna orsakar en ännu snabbare övergödning av Östersjön än tidigare.

Vi förverkligar konkreta åtgärder för att skydda Östersjön och minska övergödningen. I vårt projekt Ett rent Östersjön förbättrar vi situationen i Östersjön genom att minska näringsutsläppen och miljöriskerna. Vårt mål är att Östersjön ska må bra, vilket innebär att vattnet är rent, att det inte finns för mycket näringsämnen och alger i havet och att det finns tillräckligt med syre på havsbottnen.

Vår stiftelse har även belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av marint kulturinnehåll. Vi har gett ut tiotals böcker med havets historier, ordnat ett flertal utställningar och evenemang. Basen för stiftelsens aktiviteter är våra samlingar av marinkonst, antika kartor och marinantikviteter.

Vi vill berätta havets historia: havet, som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd så att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön även måste skyddas. Vår verksamhets mångfald gör oss unika: vi arbetar för Östersjöns bästa över generationsgränserna.

www.johnnurmisensaatio.fi

Dela den här sida

Donera

Välj önskad plats på kartan eller gör en omedelbar donation. Om du önskar får du ett utskrivbart diplom för din donation. Du kan också donera med MobilePay numret 74792. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera