John Nurminens Stiftelse

John Nurminens Stiftelse

Det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön är övergödning, som bland annat orsakar de varje sommar återkommande blågröna algblomningarna. Övergödningen förorsakas av alltför stor fosfor- och kvävebelastning i havet. För att stoppa övergödningen av Östersjön och rädda havet behövs omedelbart en betydlig minskning av utsläppen av näringsämnen.

John Nurminens Stiftelse arbetar konkret för att minska utsläppen. Stiftelsen har arbetat med miljöskyddet för Östersjön i över tio års tid och har under denna tid startat tiotals Ett Rent Östersjön-projekt. Enbart genom att rengöra avloppsvatten från S:t Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken vid floden Luga har man lyckats minska den årliga eutrofierande fosforbelastningen på Finska viken med upp till 75 procent. Stiftelsens projekt i S:t Petersburg är ett av de mest framgångsrika vattenvårdsprojekt som någonsin genomförts i Östersjön sett till projektets inverkan på miljön.

Efter projektet som inleddes i S:t Petersburg år 2005 har stiftelsen startat flera andra projekt i syfte att minska fosforbelastningen från avloppsvatten i hela Östersjöregionen samt flera Ett Rent Östersjön-projekt även i Finland.

Ett Rent Östersjön-arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. Inom varje projekt kalkyleras priset för ett avlägsnat kilo fosfor.

Mer information om John Nurminens Stiftelse

Dela sidan