Rädda en bit av Östersjön

Genom att rädda en bit av östersjön hjälper du oss värnä om östersjön och dess värdefulla kulturarv. Vi arbetar för att bekämpa det största miljöproblemet i Östersjön, nämligen övergödning. Samtidigt vill vi förmedla havets berättelser och sprida information om dess historia.

Donera

Välj önskad plats på kartan eller gör en omedelbar donation. Om du önskar får du ett utskrivbart diplom för din donation. Du kan också donera med MobilePay numret 74792. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

John Nurminens Stiftelse på Facebook