ÖSTERSJÖN BEHÖVER GÅVOR, INTE VI.

NÄR DU GER EN GÅVA TILL JOHN NURMINENS STIFTELSES VERKSAMHET I JUL DELTAR DU I ARBETET FÖR ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV.

Genom att rädda en bit av Östersjön hjälper du oss värna om Östersjön och dess värdefulla kulturarv. Vi arbetar för att bekämpa det största miljöproblemet i Östersjön, nämligen övergödning. Samtidigt vill vi förmedla havets berättelser och sprida information om dess historia.

När du donerar får du ett julkort

Donera

Välj önskad plats på kartan och gör en donation. Med din hjälp kan vi förverkliga konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och se till att havets berättelser förmedlas till kommande generationer.

Donera

Team

Grunda ett eget Östersjö-team och utmana andra att utöka teamets donationspott. Du kan skapa ett team till exempel för en bemärkelsedagsinsamling eller en företagsdonation.

Läs mera

John Nurminens Stiftelse på Facebook