Rädda en bit av Östersjön

Det är dags att rädda Östersjön. Redan en liten donation på 10 € hjälper oss att få bort hela 50 kg blågröna alger. För att delta kan du antingen lösa in en valbar del på kartan, eller göra en snabbdonation genom att låta maskinen lotta ut en bit av Östersjön åt dig.

 

eller välj ett havsområde från listan:

Donationsintäkter
311816 €
Antal donationer
3913st.
Alger som avlägsnats
1559080kg
Den största donationen
5000 €

Info

Den här webbplatsen visar på ett symboliskt sätt hur John Nurminens Stiftelse jobbar för att rena Östersjön via projektet Ett rent Östersjön. När man får bort näringsämnen ur havet sträcker sig effekterna naturligtvis över hela Östersjön, och din donation kan inte nödvändigtvis riktas till att förbättra vattenkvaliteten på exakt det område som du valt ut. Men vi kan lova att vi använder intäkterna så effektivt som möjligt och till sådana åtgärder som gör största möjliga nytta för miljön. Via infobalken på hemsidan kan du följa med hur också en lite donation har effekt på mängden alger i Östersjön.

Mer om våra projekt

Andra stödalternativ

Om du inte tänder på idén att ”lösa in” en egen bit av Östersjön lönar det sig att bekanta sig med våra andra alternativ. Du kan till exempel anmäla dig som månadsdonator, göra en engångsdonation eller donera dina födelsedagspresenter till Östersjön. Dessutom kan du i din egen vardag göra val som är positiva för Östersjön, både hemma, på stugan och när du åker båt. Här har vi samlat tips för smarta val i vardagen.

Donationssätt

Rädda en bit av Östersjön

Vårt mål är ett friskt Östersjön. På grund av för stora näringsutsläpp är vårt hav övergött, vilket betyder att vattnet är grumligt, att de döda havsbottnarna breder ut sig och att det blivit vanligare med algblomningar.

Vårt mål är möjligt att uppnå om vi alla jobbar tillsammans nu genast. Det snabbaste sättet att förbättra Östersjöns tillstånd är att minska mängden näringsutsläpp från land till havet. I praktiken betyder det här bättre rening av avloppsvatten och mindre utsläpp från industrin. Vi måste också aktivt söka nya möjligheter att minska utsläppen från lantbruket.

Rent konkret väljer vi våra projekt så att de investerade pengarna alltid genererar största möjliga förbättring i Östersjöns tillstånd.

 

John Nurminens Stiftelse på Facebook