Selkämeri

Make a quick donation
Instructions

Selkämeri

Selkämeri alkaa Ahvenanmeren pohjoispuolelta ja jatkuu Merenkurkkuun, joka on Pohjanlahden kapein osa, vain 70-80 kilometrin levyinen. Merenkurkun maankohoamisrannikko on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa.  Maankohoaminen kaventaa ja madaltaa Merenkurkkua yhä edelleen, ja parin tuhannen vuoden kuluttua meriyhteyden on arvioitu katoavan kokonaan. Selkämeren syvin kohta on lähes 300 metriä ja se sijaitsee lähellä Ruotsin rannikkoa.

Merenalainen kynnys erottaa Pohjanlahden varsinaisesta Itämeren altaasta. Selkämeren ravinnekuormitus on pienempi kuin Suomenlahdella tai varsinaisella Itämerellä ja vesi onkin Itämeren mittakaavassa vielä varsin puhdasta. Myös veden kerrostuneisuus on heikompaa kuin varsinaisella Itämerellä tai Suomenlahdella, ja pohja-alueet ovat verrattain hyvässä kunnossa. Rakkolevä, yksi Itämeren vedenalaisen ympäristön avainlajeista, esiintyy runsaana koko Selkämeren alueella. Rakkolevä on myös hyvinvoivan vesiluonnon tunnuslaji, sillä yksi tuuheiden rakkolevämetsien muodostumisen edellytyksistä on riittävän kirkas vesi. Vedenalaiset rakkolevämetsät ovat tärkeä elinympäristö useille Itämeren pikkueläimille ja kalanpoikasille sekä toimivat monien kalojen tärkeinä kutualueina.

Selkämeren lajisto on samankaltainen kuin Saaristomerellä, ja veden suolapitoisuus alkaa laskea mereisille lajeille liian alhaiseksi vasta Merenkurkun pohjoispuolella, Perämerellä.

Donate

Choose a spot on the map and make a donation! With your help, we are realising concrete Baltic Sea conservation operations as well as making sure that the stories of the sea will be preserved for future generations.

Team

Found your own Baltic Sea team and recruit others to raise more for your team’s donation pot. The team could be organised for a holiday collection or corporate donation, for example.

Information about the page

This page is a symbolic indication of how, with the help of the John Nurminen Foundation, the Baltic Sea and its cultural heritage is being conserved. The decrease in nutrient emissions affects the entire area of the Baltic Sea, and your donation cannot be specifically targeted only to your chosen spot to improve water quality. Our cultural heritage work also covers the entire scope of the Baltic Sea. Our wish is to raise awareness about the Baltic Sea’s unique qualities and history to as large an audience as possible, so that people can learn to value and conserve our beloved sea.

In addition, we vow that our work is driven by substantial results and effectiveness. We are unaffiliated: our work is driven solely by the desire to conserve the Baltic Sea.

More on the foundation’s work can be found here

Other support options

If, for you, purchasing a spot does not feel like the right way to get involved in the preservation of the Baltic Sea and its cultural heritage, then go and check out our other options! For example, you can become a monthly donor, make a one-off donation or donate your birthday to the Baltic Sea.
Every one of us can also help the Baltic Sea by shopping and acting responsibly. You can find tips on Baltic Sea conservation here.