Riianlahti

Make a quick donation
Instructions

Riianlahti

Saarenmaan saari erottaa Viron ja Latvian välissä sijaitsevan Riianlahden muusta Itämerestä.

Riianlahti on Pohjanlahden ja Suomenlahden jälkeen Itämeren kolmanneksi suurin lahti. Vaikka se sijaitsee aivan Itämeren pääaltaan kupeessa, se on saarien suojaama ja siksi muusta Itämerestä hiukan eristyksissä. Veden suolapitoisuus vaihtelee alueen sisällä: Riianlahteen laskevien suurten jokien, Pärnu- ja Daugavajoen suistoissa vesi on lähes makeaa ja lähellä varsinaista Itämerta suolaisempaa. Suuret joet myös samentavat vettä, ja kasvillisuutta esiintyy Riianlahdella syvimmillään noin 11 metrissä.

Riianlahti on matala ja kalaisa. Alue kärsii eristyneisyytensä vuoksi rehevöitymisen vaikutuksista, kuten leväkukinnoista, avoimia rannikkoalueita enemmän. John Nurmisen Säätiön hankkeissa on tehostettu jätevedenpuhdistusta Riiassa ja muissa pienemmissä Baltian kaupungeissa. Valmisteilla on myös uusi hanke BEST, jossa keskitytään teollisuuskuormituksen ja haitallisten aineiden päästöjen pienentämiseen etenkin Puolassa ja Baltian maissa, mutta myös Suomessa ja Ruotsissa.

Donate

Choose a spot on the map and make a donation! With your help, we are realising concrete Baltic Sea conservation operations as well as making sure that the stories of the sea will be preserved for future generations.

Team

Found your own Baltic Sea team and recruit others to raise more for your team’s donation pot. The team could be organised for a holiday collection or corporate donation, for example.

Information about the page

This page is a symbolic indication of how, with the help of the John Nurminen Foundation, the Baltic Sea and its cultural heritage is being conserved. The decrease in nutrient emissions affects the entire area of the Baltic Sea, and your donation cannot be specifically targeted only to your chosen spot to improve water quality. Our cultural heritage work also covers the entire scope of the Baltic Sea. Our wish is to raise awareness about the Baltic Sea’s unique qualities and history to as large an audience as possible, so that people can learn to value and conserve our beloved sea.

In addition, we vow that our work is driven by substantial results and effectiveness. We are unaffiliated: our work is driven solely by the desire to conserve the Baltic Sea.

More on the foundation’s work can be found here

Other support options

If, for you, purchasing a spot does not feel like the right way to get involved in the preservation of the Baltic Sea and its cultural heritage, then go and check out our other options! For example, you can become a monthly donor, make a one-off donation or donate your birthday to the Baltic Sea.
Every one of us can also help the Baltic Sea by shopping and acting responsibly. You can find tips on Baltic Sea conservation here.