Perämeri

Make a quick donation
Instructions

Perämeri

Perämeri rajoittuu etelässä Merenkurkkuun, ja sen pohjoisin kohta on Tornionjoen suistossa Tornion–Haaparannan alueella. Perämeren rannikolla saaria on hyvin vähän ja hiekkapohjat ovat yleisiä. Saarten rannat ovat kivikkoisia, mutta kalliorantoja alueella ei juuri ole. Maankohoaminen muovaa Perämeren rannikkoa yhä voimakkaasti. Perämereen laskee lukuisia suuria jokia, myös Itämeren suurin lohijoki Tornionjoki. Merenkurkun läpi vaeltaakin kutemaan vuosittain merkittävä osa Itämeren lohista. Muut suurimmat Perämereen laskevat joet ovat Kemijoki, Oulujoki, Kalixjoki ja Luulajanjoki.

Itämeren pintaveden suolapitoisuus vähenee pohjoista kohden, ja Perämerellä, kuten Suomenlahden pohjukassakin, Itämeren vesi on lähes makeaa. Myös Itämeressä menestyvien lajien määrä vähenee siirryttäessä eteläiseltä Itämereltä kohti pohjoista. Pohjoisen Itämeren vähäsuolaisuus, kylmät talvet ja meren jäätyminen asettavat haastavat puitteet eläinten ja kasvien sopeutumiselle. Perämeri on suhteellisen vähäravinteinen ja ihmisen aiheuttama kuormitus pienempää kuin muilla Itämeren alueilla, ja Perämerellä ja Merenkurkussa sijaitsevatkin Itämeren ainoat vesialueet, joilla meren tila voidaan tällä hetkellä luokitella hyväksi (Helcom).

Donate

Choose a spot on the map and make a donation! With your help, we are realising concrete Baltic Sea conservation operations as well as making sure that the stories of the sea will be preserved for future generations.

Team

Found your own Baltic Sea team and recruit others to raise more for your team’s donation pot. The team could be organised for a holiday collection or corporate donation, for example.

Information about the page

This page is a symbolic indication of how, with the help of the John Nurminen Foundation, the Baltic Sea and its cultural heritage is being conserved. The decrease in nutrient emissions affects the entire area of the Baltic Sea, and your donation cannot be specifically targeted only to your chosen spot to improve water quality. Our cultural heritage work also covers the entire scope of the Baltic Sea. Our wish is to raise awareness about the Baltic Sea’s unique qualities and history to as large an audience as possible, so that people can learn to value and conserve our beloved sea.

In addition, we vow that our work is driven by substantial results and effectiveness. We are unaffiliated: our work is driven solely by the desire to conserve the Baltic Sea.

More on the foundation’s work can be found here

Other support options

If, for you, purchasing a spot does not feel like the right way to get involved in the preservation of the Baltic Sea and its cultural heritage, then go and check out our other options! For example, you can become a monthly donor, make a one-off donation or donate your birthday to the Baltic Sea.
Every one of us can also help the Baltic Sea by shopping and acting responsibly. You can find tips on Baltic Sea conservation here.