Läntinen Gotlannin allas

Make a quick donation
Instructions

Läntinen Gotlannin allas

Läntinen Gotlannin allas sijaitsee Gotlannin saaren länsipuolella. Sitä rajoittavat lännessä ja pohjoisessa manner-Ruotsi ja etelässä Öölanti. Läntisen Gotlannin altaan alueella, Liettuan ja Ruotsin välissä sijaitsee Itämeren syvin kohta Landsortin syvänne, 459 m.

Syvänteiden vesi on raskasta ja suolaista, ja sen vaihtuvuus on Itämeren veden pysyvän kerrostuneisuuden vuoksi heikkoa. Tanskan kapeat, matalat salmet ovat ainoa meriyhteys Itämereltä Pohjanmerelle, ja veden vaihtuvuus niiden kautta on hyvin hidasta. Itämeren koko vesimäärän vaihtumiseen on arvioitu kuluvan laskennallisesti noin 30 vuotta. Rehevöitymisen seurauksena Itämeren syvänteet kärsivät jatkuvasta happikadosta, ja hapettomat, kuolleet pohja-alueet ovat laajoja.

Itämeren syvien pohjien happitilanne paranee ajoittain, kun salmien lävitse pääsee virtaamaan suuria määriä suolaista ja hapekasta valtameren vettä. Tällaiset suolapulssit vaativat toteutuakseen aivan erityiset sääolot, ja niitä pääseekin muodostumaan vain noin kerran vuosikymmenessä.

Donate

Choose a spot on the map and make a donation! With your help, we are realising concrete Baltic Sea conservation operations as well as making sure that the stories of the sea will be preserved for future generations.

Team

Found your own Baltic Sea team and recruit others to raise more for your team’s donation pot. The team could be organised for a holiday collection or corporate donation, for example.

Information about the page

This page is a symbolic indication of how, with the help of the John Nurminen Foundation, the Baltic Sea and its cultural heritage is being conserved. The decrease in nutrient emissions affects the entire area of the Baltic Sea, and your donation cannot be specifically targeted only to your chosen spot to improve water quality. Our cultural heritage work also covers the entire scope of the Baltic Sea. Our wish is to raise awareness about the Baltic Sea’s unique qualities and history to as large an audience as possible, so that people can learn to value and conserve our beloved sea.

In addition, we vow that our work is driven by substantial results and effectiveness. We are unaffiliated: our work is driven solely by the desire to conserve the Baltic Sea.

More on the foundation’s work can be found here

Other support options

If, for you, purchasing a spot does not feel like the right way to get involved in the preservation of the Baltic Sea and its cultural heritage, then go and check out our other options! For example, you can become a monthly donor, make a one-off donation or donate your birthday to the Baltic Sea.
Every one of us can also help the Baltic Sea by shopping and acting responsibly. You can find tips on Baltic Sea conservation here.