Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa

Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/682, 31.10.2016
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017 – 31.12.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Puhdas Itämeri -hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa Itämeren tilaa ravinnekuormaa pienentämällä sekä puuttumalla muihin Itämeren ympäristöongelmiin. Lisäksi hankkeilla pyritään kasvattamaan suuren yleisön tietoisuutta Itämeren suojelutoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä.

Kerätyillä varoilla katetaan edellä mainittujen projektien palkka-, matka-, asiantuntijapalvelu- ja investointikustannuksia. Säätiön johtamissa projekteissa ei tehdä rahansiirtoja yhteistyökumppaneille vaan säätiö kilpailuttaa tavarantoimittajat ja konsultit itse ja maksaa toimitukset näille suoraan.

Varat käytetään vuosina 2017-2025.

Donate

Choose a spot on the map and make a donation! With your help, we are realising concrete Baltic Sea conservation operations as well as making sure that the stories of the sea will be preserved for future generations.

Team

Found your own Baltic Sea team and recruit others to raise more for your team’s donation pot. The team could be organised for a holiday collection or corporate donation, for example.